Showing 1–21 of 27 results

PUB TABLE – ROCCO

KES 79,995.00 KES 39,995.00

PUB TABLE – ROCCO

KES 79,995.00 KES 49,995.00

DINING TABLE – HAVANA (TABLE + 4 CHAIRS)

KES 59,995.00

DINING TABLE – HAVANA (TABLE + 6 CHAIRS)

KES 99,995.00

DINING TABLE – VALENCIA

KES 99,995.00

DINING TABLE – TRAVIS (TABLE + 6 CHAIRS)

KES 119,995.00 KES 99,995.00

DINING TABLE – CHENNAI (TABLE ONLY)

KES 99,995.00

DINING TABLE – VOGUE (TABLE + 6 CHAIRS)

KES 149,995.00 KES 99,995.00

DINING TABLE – CASSIUS (TABLE + 6 CHAIRS)

KES 149,995.00 KES 129,995.00

DINING TABLE – BALTIMORE + 6 SALOME CHAIRS

KES 189,995.00 KES 129,995.00

DINING TABLE – TWIST

KES 129,995.00

DINING TABLE – JULIEN (TABLE +6 CHAIRS)

KES 179,995.00 KES 149,995.00

DINING TABLE – SOHO (TABLE + 8 CHAIRS)

KES 199,995.00 KES 149,995.00

DINING TABLE – CLEMENTINE (TABLE + 6 CHAIRS)

KES 179,995.00 KES 149,995.00

DINING TABLE – MARJORIE (TABLE + 8 CHAIRS)

KES 229,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – ZOLA (TABLE + 6 DARELL CHAIRS)

KES 249,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – OLIVER (TABLE + 8 CHAIRS)

KES 229,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – DYNASTY (TABLE + 8 CHAIRS)

KES 249,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – MATRIX + BENCH + 5 PRATA CHAIRS

KES 299,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – ZOLA (6 SANTO CHAIRS)

KES 249,995.00 KES 199,995.00

DINING TABLE – DRIFTWOOD (TABLE ONLY)

KES 249,995.00